Benvolguts i benvolgudes,

Tal com us vam comunicar, avui s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la convocatòria de beques BCC per a membres de les Comunitats Catalanes de l’Exterior que vulguin cursar estudis de tercer cicle a Catalunya. Podeu consultar la convocatòria al següent enllaç.

Així mateix, us facilitem un parell d’enllaços a una ampliació de la informació relacionada amb aquesta convocatòria facilitada per l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i a la Recerca):

Informació en català: http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_beca.jsp?categoria=formacio&id_beca=18261

Informació en castellà: http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/castellano/a_beca.jsp?categoria=formacio&id_beca=18281

Arrel de les consultes que ens heu fet arribar, us informem que aquestes beques donen cobertura tant als estudis de tercer cicle que comencen al gener com els que es van iniciar el passat mes de setembre.

 A partir de l’endemà del dia 23, els interessats disposaran de 15 dies hàbils (és a dir, fins el proper 14 de gener de 2012) per presentar les sol·licituds.

 Els impresos de sol·licitud i una ampliació de la convocatòria de beques, estaran disponibles per a tots els interessats a la pàgina web de l’AGAUR (Agència de Gestió i Ajuts Universitaris i de Recerca) de la Generalitat de Catalunya: www.gencat.cat/agaur . Tot i això, el mateix dia de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, us enviarem un correu electrònic amb el formulari i l’enllaç a tota la informació relacionada.

 Tot i això, us informo de les principals característiques de les beques per tal que feu difusió entre els membres de la vostra Comunitat que puguin estar interessats:

Persones beneficiàries

Poden beneficiar-se’n els membres de qualsevol comunitat catalana de l’exterior legalment reconeguda d’acord amb el que preveu la Llei 18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior, que reuneixin les condicions següents:

 Noves sol·licituds

a) Ser membre d’una comunitat catalana de l’exterior amb anterioritat a l’1 de gener de 2008.

b) Per a les beques per cursar un màster universitari i/o estades predoctorals de recerca: estar en possessió d’una diplomatura, llicenciatura universitària o equivalents que hagin obtingut la titulació fora de Catalunya després de l’any 2005.

 c) Per a les beques destinades a estades postdoctorals: investigadors/ores o professorat universitari adscrits a una universitat o centre equivalent en els seus respectius països d’origen, que hagin aconseguit el doctorat després de l’any 2005.

 Renovacions

a) Haver obtingut la condició de beneficiaris/àries per cursar un màster universitari en el marc de la Resolució IUE/1530/2010, de 16 d’abril (BCC 2010), per la qual s’aproven les bases i s’obre la convocatòria de beques per a membres de comunitats catalanes de l’exterior (BCC) per a l’any 2010.

 b) Haver superat satisfactòriament el primer curs i acreditar la continuació dels mateixos estudis becats segons la base 2.2.a).

 Període

Les beques tenen una durada de 4 a 12 mesos. Les estades a Catalunya s’han de realitzar entre l’1 de setembre de 2011 i el 30 de juny de 2012 i han de finalitzar abans del 31 de desembre de 2012.

Restem a la vostra disposició per aclarir-vos els dubtes que pugueu tenir.

Atentament,

Dani Gimeno

Responsable

Comunitats Catalanes de l’Exterior

Internacionalització de les entitats catalanes

Secretaria d’Afers Exteriors – Departament de la Presidència

Pietat, 2 | 08002 Barcelona | 93 554 50 93

daniel.gimeno@gencat.cat | www.gencat.cat/afersexteriors

Anuncis
Només el 4,94% dels votants espanyols residents a l’exterior van aconseguir emetre un vot vàlid en les darreres eleccions del 20 de novembre

Van ser només el 4,14% en el cas de Catalunya

Segons les dades fetes públiques per la Junta Electoral Central únicament 73.361 electors dels 1.482.768 inscrits en el Cens Electoral de Residents Absents (CERA) al conjunt de l’Estat espanyol van aconseguir dipositar un vot vàlid en les eleccions generals celebrades el passat dia 20 de novembre. Això representa una participació de tan sols el 4,94% comparat amb el 31,7% a les eleccions generals de 2008 en el cas dels electors exteriors del conjunt de l’Estat.

En el cas de Catalunya únicament 5.957 electors, dels 143.680 amb dret a fer-ho, van aconseguir emetre un vot vàlid. Això representa una participació del 4,14% comparat amb els 31.658 vots vàlids (27,8% de participació) a les eleccions generals de 2008 o els 25.976 vots vàlids (25,4% de participació a les de 2004).

Es a dir que o bé entre els electors catalans i espanyols residents a l’exterior s’ha produït un sobtat rampell abstencionista de proporcions bíbliques o bé la reforma de la LOREG (Llei orgànica de règim electoral general) adoptada al Congrés dels Diputats el passat mes de desembre de 2010, introduint noves modalitats pel vot exterior, ha estat un autèntic desastre.

Atès que la participació electoral dels votants a l’exterior ha seguit sempre patrons similars als del vot a l’Estat i no hi ha cap raó política particular que justifiqui una caiguda del 27% en la participació, la FIEC (Federació Internacional d’Entitats Catalanes) es permet recordar les conclusions de l’informe que el mateix Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) espanyol va fer el passat mes d’agost de 2011, analitzant la caiguda de la participació a les autonòmiques del 22 de maig que ja augurava el que passaria al novembre.

Les conclusions principals que exposava l’informe del MAEC són que “és necessari” reformar novament la LOREG i que el denominat ‘voto rogado’ que implica que el votant de l’exterior ha de rebre primer una ‘invitació a votar’ a la que ha que respondre favorablement dins d’un termini fixat ha estat “un obstacle” per a la participació dels espanyols residents a l’exterior en les passades eleccions autonòmiques del mes de maig. Considera que aquesta modificació ha suposat “la paràlisi” del vot dels emigrants i que: “en los comicios del 22 de mayo, la participación de los ciudadanos de la emigración se quedó en un mísero 3,68%, frente al 24,6% de la anterior cita con las urnas” i conclou que el nou procediment de votació “ha supuesto un descenso significativo de la participación”. L’informe del MAEC relaciona clarament la obligatorietat de sol·licitar prèviament el vot per a poder votar -és a dir, el ‘voto rogado’- amb el desastre en el percentatge de participació, a les autonòmiques en 13 comunitats.

L’informe reconeix també que hi havia un enorme desconeixement per part dels electors sobre el nou sistema de votació, degut a la falta d’informació i a la dificultat que suposaven els múltiples documents a utilitzar per a poder votar (sobres diferents per la Junta Electoral, el Consolat, el vot o las certificacions del Cens, les fotocòpies del DNI o del passaport per a acreditar d’identitat de l’elector, etc.). L’informe concreta que es van produir incidències en un 20% o un 30% dels vots a causa d’aquests requisits. El MAEC confirma també que molts vots van arribar fora de termini atès el poc marge de temps per compliment de requisits i que molts votants es van quedar sense participar pels retards en els enviaments per part dels serveis de correus dels diferents països d’acollida amb la documentació i les paperetes de vot. Cita el “cas extrem” de Veneçuela, on només es van rebre vuit vots d’un total de més de 87.000 emigrants.

Així doncs exactament el mateix que ja va passar al mes de maig, i que el MAEC descrivia molt bé, ha tornat a succeir el mes de novembre sense que ni des del Govern espanyol, que es va limitar a constatar el problema i a fer una minsa campanya per TVE-Internacional, ni des de cap de les forces polítiques que van donar suport a la reforma electoral semblés entendre’s el greu dèficit democràtic que s’havia creat al deixar un milió i mig de ciutadans sense la possibilitat d’exercir, en condicions, el seu dret de vot.

Una altra dada que crida l’atenció és el fet que només el 53% de las sol·licituds prèvies cursades es van poder convertir en vots efectius. Dels 1.482.768 electors inscrits en el CERA van sol·licitar el vot 138.031, el que representa el 9,3 % del total, però d’aquests només van rebre la documentació a temps i van poder votar 73.361.

En el cas de Catalunya 13.801 electors van poder sol·licitar el vot (el 9,59%) i només 5.957 el van poder exercir efectivament. Es a dir que el 53% de sol·licituds de vot no es van poder exercir fos per insuficiències per part de la mateixes Juntes Electorals Provincials, que es van veure confrontades a un gran retard en la impressió de les paperetes al haver-hi impugnacions de candidatures que es van resoldre per part del Tribunal Constitucional amb molt de retard (cas de Barcelona), o a grans retards de tramesa per part dels Correus espanyols o de distribució per part dels serveis de correus d’alguns països.

El que és evident és que quan el sistema es mostra com un autèntic desastre dos cops consecutius, maig i novembre 2011, aquest sistema no serveix. Des de la FIEC continuarem insistint prop de totes les forces parlamentàries en la necessitat d’una nova reforma de la LOREG que suprimeixi el ‘voto rogado’, activi mecanismes de vot electrònic, asseguri la possibilitat de votar fins el mateix dia de la convocatòria electoral a Espanya, mantingui el vot por correu i en urna als consolats, agilitant els tràmits per tal que cap ciutadà que desitgi votar no es quedi sense poder fer-ho i, finalment, iniciar una reflexió sobre la possibilitat de crear vàries circumscripcions electorals a l’exterior.

Així ho varem fer en la compareixença de la FIEC davant la Comissió d’Acció Exterior i Unió Europea del Parlament de Catalunya el passat dia 10 de novembre (veure http://www.parlament.cat/web/actualitat/canal-parlament/videos?p_cp1=1676292&p_cp2=tot&p_cp3=2&p_cp22=cerca) on ja vàrem, malauradament, anticipar el que estava a punt de succeir amb el vot exterior i així ho continuarem fent davant els grups parlamentaris al Congrés dels Diputats un cop es constitueixi el nou Congrés.

Distribució dels vots

Atès el ridícul nivell de participació els resultats del vot exterior valen el que valen. Pel que fa als resultats, el PSOE ha guanyat les eleccions entre els residents espanyols a l’exterior amb 28.004 vots (39,2%) per davant dels 27.615 del PP (38,6%), 4.872 d’IU (6,8%) i 3.195 d’UPyD (4,5%). El PSOE va guanyar a 38 províncies, el PP en 13 i Amaiur en una. A Catalunya el PSC ha guanyat a les quatre províncies amb 1.927 vots (32,35%) per davant de CiU (25,2%) i del PP (17,7%).

 Barcelona, 29-11-2011

Federació Internacional d’Entitats Catalanas (FIEC)
www.fiecweb.cat
info@fiecweb.cat
Facebook: http://www.facebook.com/pages/edit/?id=320516139060&sk=basic#!/pages/Federacio-Internacional-dEntitats-Catalanes-FIEC/320516139060

Twitter: @FIEC1
Teléfon: +34-934123294
Fax: +34-934126871